Asbestbegeleiding

Het is mogelijk dat u te maken krijgt met asbest.De regelgeving rondom asbest is ingewikkeld en verandert vaak. Vooral bij asbestverwijdering zijn er naast de richtlijnen van certificatieschema SC-530 ook nog andere richtlijnen die moeten worden nageleefd. Wij werken samen met gerenommeerde en gecertificeerde inventarisatie- en saneringsbedrijven die marktconform opereren.

Wat wij voor u kunnen organiseren:

• Opstellen van asbestinventarisatie.
• Uitvoeren van een NEN 2991 meting.
• Opstellen van een beheersplan.
• Opstellen van een saneringsplan.
• Verzorgen van de offerteaanvraag richting gecertificeerde asbestsaneringsbedrijven.
• Het aanvragen van de benodigde vergunningen.
• Het opstellen en bewaken van een overallplanning
• Herstelwerkzaamheden (bouwkundig & installatietechnisch).

Overzichtelijk en transparant

Het complete saneringstraject tot en met de vrijgavemetingen aan het einde van de sanering kunnen wij begeleiden. Om te zorgen voor overzicht en transparantie gaan de facturen van het inventarisatie- en saneringsbedrijf rechtstreeks naar uw bedrijf.