Bouwonderzoek

Ontwerp- en constructiefouten, klimatologische invloeden, overbelasting of aardschokken. Het kunnen allemaal oorzaken zijn van problemen met uw gebouw. Bouw & Facility Nederland is gespecialiseerd in het opsporen, het rapporteren, het opstellen van een plan van uitvoering en het herstellen van bouwgebreken.

Onze onderzoekspecialisaties bevinden zich op het gebied van problemen met:
• Condensatie;
• Tocht;
• Lekkage;
• Koudebrug;
• Scheurvorming in gevels en vloeren.

Meerwaarde van uw gebouw

Tocht en condensatie komen de duurzaamheid van uw gebouw niet ten goede. Daarom kunnen wij uw gebouw ook energiebesparend maken. Wij sporen op, rapporteren en voeren eventueel uit. Bouw & Facility Nederland zorgt voor een gegarandeerde meerwaarde van uw gebouw!