Brandbeveiliging

Tijd is bij een brand vaak het grootste probleem. Niet alleen tijd om te blussen en de schade te beperken, maar vooral tijd om mensen te evacueren. Het is daarom van levensbelang dat voorzieningen als brandwerende scheidingen, brandmelders, ontruiming- en blusinstallaties goed functioneren als zich een calamiteit voordoet. U kunt het hele brandbeveiligingstraject van A tot Z onderbrengen bij Bouw & Facility Nederland.

Bouw & Facility Nederland kan de brandveiligheid van uw gebouw in kaart brengen. Tijdens de inventarisatie van de bestaande situatie worden knelpunten in kaart gebracht. Gegevens van de inventarisatie en realisatie worden verwerkt in een rapport. Dit rapport geeft een totaalbeeld van inventarisatie, uitvoering en onderhoud. Naast het leveren en monteren kunnen wij ook het jaarlijks inspecteren van de brandscheidingen, kleine blusmiddelen en noodverlichting voor u verzorgen. Werkzaamheden worden, afhankelijk van de omvang, uitgevoerd door onze eigen medewerkers of door gespecialiseerde derden.